Sankt Markus Kirke

Bryllup

Vielse

Når kærligheden blomstrer

Der findes to måder at indgå ægteskab på i Danmark – en borgerlig og en kirkelig. Borgerligt ægteskab indgås under medvirken af borgmesteren eller hans repræstentant, mens det kirkelige ægteskab indgås i kirken under medvirken af en sognepræst. Juridisk er der ingen forskel på de to måder. Forskellen består alene i det, som udfolder sig i den gudstjenstlige sammenhæng, som den kirkelige vielse er.

Også borgerligt viede kan blive velsignet i kirken

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab foregår næsten på samme måde som en kirkelig vielse.  Derfor gælder nedenstående også i den situation.

Forberedelsen af kirkelig vielse

bryllup_200

Først og fremmest er det vigtigt at kontakte kordegnekontoret for at aftale dato og tid. Alle folkekirkemedlemmer har ret til at blive viet i deres sognekirke, men ønsker I at blive viet i en anden kirke, skal I have tilladelse af den stedlige sognepræst, hvilket der normalt ikke er noget i vejen for, hvis en af jer har tilknytning til denne kirke (dåb, konfirmation e.lign).

Dernæst skal I bruge en “Prøvelsesattest” (orginalen) samt navn og adresse på 2 videner, som vil være til atede ved vielsen. Prøvelsattesten udstedes af borgerservice via www.borger.dk, hvor i også kan læse om borgerlig vielse. Bemærk prøvelseattesten må højest være 4 mdr. gammel, på vielsdatoen.

Aftale med sognepræsten

Kordegnekontoret oplyser om, hvilken sognepræst, der skal foretage vielsen. Kontakt sognepræsten og aftal tidspunkt for en samtale.

Ved denne samtale gennemgås ritualet og vi finder de 4 salmer, der skal synges ved gudstjenesten.

Klik på linket herunder og find salmeforslag til vielsen. På denne hjemmeside kan I både se teksten og høre melodien. http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3

Øvrige indslag under vielsen

Af og til ønsker familie eller venner at overraske jer med et eller andet indslag, men vi understreger, at der ikke gives tilladelse til andet, end hvad I og præsten har aftalt. Er I indforstået med evt. musikalske indslag, skal det passes ind i liturgien, så det ikke bliver et forstyrende fremmedelement. Derfor skal såvel præst (der har ansvaret for vielses som sådan) som organist (der har ansvaret for al musikken) tages med på råd.

Vi har desværre mange eksempler på, at selvom vedkommende er god til at synge og måske endda også har sunget i kirkekor e. lign., så duer det ikke i vores store kirkerum.

Musikken

I kan evt. have særlige ønsker til præ- (indgangs-) eller post- (udgangs-) musikken og i så fald aftales nærmere med organisten.

Ligeledes skal udsmykning af kirken aftales med kirketjeneren, da der skal tages hensyn til, hvad der måtte foregå i kirken umiddelbart før og efter vielsen.

Salmeark?

Kirken har salmebøger nok til alle gæster, så det er ikke nødvendigt at fremstille salmeark – det er faktisk også ulovligt i henhold til copyright-lovgivningen.

jan 13, 2015 | Posted by | Kommentarer lukket til Bryllup
Premium Wordpress Themes by UFO Themes