Sankt Markus Kirke

Begravelse

Begravelse

NÅR LIVET ER SLUT

Ved dødsfald er der nogle formalier, der skal iagttages. Man kan få hjælp til det praktiske hos en bedemand eller hos kordegnekontoret.

Registrering

Folketinget har besluttet, alt kontakt til offentlig myndighed skal foregå digitalt.

Ved dødsfald skal nærmeste pårørende eller en bedemand sende en anmodning via borger.dk:

Borger.dk – Dødsanmeldelse

Det er denne anmodning, kirkebogsføreren og begravelsesmyndigheden bruger til registrering af dødsfaldet samt til at træffe afgørelse om begravelsen. Det er nemlig sådan, at begravelsesmyndigheden skal afgøre om og hvordan begravelsen kan finde sted. Bl.a. skal begravelsesmyndigheden sikre sig, at jordbegravelse/ligbrænding sker efter afdødes ønske (det skriver anmelderen under på i anmodningen) og er afdøde udmeldt af folkekirken betyder det, at vedkommene samtidig har frabedt sig en folkekirkepræsts medvirken til afskeden.

Planlægning af begravelsen

I Danmark har vi to former for kirkelig begravelse – jordbegravelse og bisættelse ved kremering.

Jordbegravelsen er den oprindelige form, hvor vi samles til gudstjeneste og bagefter sænker kisten i jorden på kirkegården. Den liturgiske jordpåkastelse foregår ved graven.

Bisættelse ved kremering er en nyere form, hvor vi også samles til gudstjeneste, men hvor jordpåkastelsen foretages i kirken. Kisten brændes bagefter og urnen sættes ned i gravstedet – evt. med deltagelse af familien. Ønskes det, kan præsten medvirke hertil med et kort ritual.

Begravelsen

Ønskes gejstlig medvirken til begravelsen kontaktes sognepræsten for at aftale tid og sted samt tid for samtale.

Ethvert medlem af folkekirken har ret til, at begravelsen/bisættelsen finder sted fra sognekirken og det gælder uanset, hvor kisten/urnen skal sættes ned. Der er dog også mulighed for, at begravelsen/bisættelsen kan finde sted fra et godkendt kapel i nærheden.

Ved begravelsen synges 3-4 salmer fra salmebogen og ved samtalen med præsten aftales disse.

Efter begravelsen

Ligeså svært det er at forberede sig på at tage afsked med en af sine kære, lige så svært kan det være efterfølgende at leve med savnet. Derfor er du altid velkommen til at kontakte din præst for at have et udenforstående menneske at tale med om livets og dødens store spørgsmål.

jan 21, 2015 | Posted by | Kommentarer lukket til Begravelse
Premium Wordpress Themes by UFO Themes