Sankt Markus Kirke

Dåb

Dåb

Tillykke med jeres lille barn!

Midt i den store glæde, det er at få barn, er der nogle praktiske ting, I som forældre skal sørge for.

Registrering

Al grundlæggende civilregistrering – dvs. fødsel, navne, vielse og dødsfald – ordnes i sognene. Så når et lille nyt menneske ser dagens lys i sognet, skal det indberettes til kordegnekontoret, der så fører det ind i det centrale personregister (CPR). De fleste fødsler sker på sygehuset, og der vil auomatisk ske en registring .

Faderskab Omsorgs-og ansvarserklæring (fælles forældremyndighed)

Ugifte forældre skal inden 14 dage fra barnets fødsel, indgive erklæring med NemID på www.borger.dk. Hvis ikke det bliver gjort inden 14 dage, bliver sagen automatisk sendet til viderbehandling i Statsforvaltningen. I de tilfældehvor faderen ikke har dansk CPR.nr. kan der afleveres en udfyldt blanket på kordegnekontoret Sjællandgade 8A.

Navngivning

Børn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen og sker også på kordegnekontoret – enten ved anmodning eller ved dåb.

Navngivning ved dåb

Dåb aftales i første omgang på kordegnekontoret, hvorefter I laver en aftale med den sognepræst, der skal døbe jeres barn, der kommer og gennemgår dåben og de forskellige praktiske forhold med jer.

Dåb foregår sædvanligvis ved en af de faste gudstjenester, eftersom dåb er en kirkelig handling, hvorved barnet indlemmes i det kristne fællesskab.

Lørdagsdåb:

I Sankt Markus kirke er der mulighed for lørdagsdåb. Vi holder 4. gange om året børnegudstjenester, der er speciel rette mod børn.
Ved disse gudstjenester, der mulighed for dåb. I 2016 er det følgende lørdage:
12.marts, 21.maj, 10.sep, 19.nov.

Øvrig navngivning

Forældre kan navngive barnet med NemID på www.borger.dk

Dåbsgave

Her i sognet får barnet ved dåben en gave bestående af bogen og tilhørende Dvd ”Sigurd fortæller bibelhistorier”

Navne navne

Alle skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun 1 efternavn. Du skal sørge for, at dit barn har mindst et fornavn og et efternavn, inden det er fyldt 6 måneder.

http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/navngivning/

jan 21, 2015 | Posted by | Kommentarer lukket til Dåb
Premium Wordpress Themes by UFO Themes