Sankt Markus Kirke

Medlemsskab

MEDLEMSSKAB AF FOLKEKIRKEN

Indmeldelse

Folkekirken er både en statsinstitution (sognepræsten er embedsmand og aflønnes delvist af staten og har således bl.a. til opgave at stå for civilregistreringen i sognet) og en forening.

De fleste bliver medlem ved dåb (som automatisk giver medlemsskab af folkekirken), men er man fx. døbt i et andet kirkesamfund, hvis dåbspraksis anerkendes af folkekirken, kan man blive optaget som medlem ved henvendelse til sognepræsten.

Tilsvarende kan man blive genoptaget som medlem, hvis man har fortrudt en tidligere udmelding. Ligeledes ved henvendelse til sognepræsten.

Som medlem betaler man kontingent, nemlig kirkeskat, og har derfor ret til kirkelig betjening ved livets store højtider (dåb, vielse, begravelse).

Udmeldelse

Vil du ikke længere være medlem af folkekirken, skal du henvende dig til kordegnekontoret, der så klarer det fornødne uden i øvrigt at blande sig i årsagen.

Du skal vide, at du ved udmeldelse naturligvis frasiger gejstlig medvirken ved fx. din begravelse. Derfor bør du informere din nærmeste familie om din beslutning, så det ikke kommer bag på dem i en svær situation.

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken høre man som hovedregel til meningheden i det sogn man bor. Men man kan via sognebåndsløsning,slutte sig til en præst i et andet sogn. Hvis man har et ønske om at løse sognebån til en af sognets præster skal man henvende sig til præsten. Anmodninge skal indeholde navn personnummer og adresse.

Når man har løst sognebånd til en af sognets præster, har man stemmeret til menighedsrådvalg og man kan ligeledes opstille som kandidat til kirkens menighedsråd.

jan 21, 2015 | Posted by | Kommentarer lukket til Medlemsskab
Premium Wordpress Themes by UFO Themes