SOGNEAFTENER

 

Alle sogneaftener finder sted i kirkens krypt Indgang hjørnet af Sjællandsgade /Islandsgade.

Sogneaftenerne er fra kl. 19.30 – 22.00.


SOGNEAFTENER EFTERÅR 2017


Onsdag 15.november kl.19.30

 Foredrag med Hans Vium Mikkelsen


Dietrich Boenhoeffer er en af de nyere tyske teologis mest markante stemmer. Hans teologi og biografi er i en sjælden grad vævet ind i hinanden, og han udfolder teologien i en stadig vekslen mellem akademi, kirke og samfund. Han var en af de første teologer, som tog afstand til nazismens  antihumanitære ideologier, og han gik fra at være pacifist til at være med i en modstandsgruppe imod Hitler.

Boenhoeffers teologier er dybt inspireret af den gryende dialektiske teologi, men han bevarer i sin teologiske tænkning klart lutherske træk. Og det sidste gør hans kritik af den samtidige lutherske kirke særlig interessant.

Foredraget vil tage sit udgangspunkt i forholdet mellem Bonhoeffers biografier og give et eksempel på han lutherske afsæt og inspiration.