Damernes hyggeklub - for alle

Arrangementet er for alle - undtagen mænd. ;)

"Damernes hyggeklub" mødes i kirkens krypt hver anden mandag kl. 14-16 til kaffe, sang og hyggelig samvær.