GUDSTJENESTER

Søndag 28.juli kl.10.00
6.s.e.trinitatis v/Steen Thomsen

Søndag 4.august kl.10.00
7.s.e.trinitatis v/Rune Nørager Christensen

Søndag 11.august kl.10.00
8.s.e.trinitatis v/Rune Nørager Christensen

Søndag 18.august kl.10.00
9.s.e.trinitatis v/Rune Nørager Christensen

25.august kl.10.00
10.s.e.trinitatis v/Rune Nørager Christensen

1.september kl.10.00
11.s.e.trinitatis v/Steen Thomsen

 

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe, på nær  nogle få undtagelser. I vinterhalvåret foregår kirkekaffen i kirkens krypt, og i sommerhalvåret i våbenhuset.

Alle er velkommen

 

 

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester, pga dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil. Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster

Du skal ringe til kordegnekontoret, senest fredag kl. 11.00 Tlf. 98126052