GUDSTJENESTER

Søndag 19.maj kl.10.00
4.søndag efter påske v/Rune Nørager Christensen

Søndag 26.maj kl.10.00
5.søndag efter påske v/Rune Nørager Christensen

Torsdag 30 maj kl.10.00
Kr. Himmelfartsdag v/Steen Thomsen

Lørdag 8.juni kl.10.00
Lørdagsdåb v/Rune Nørager Christensen

Søndag 9.juni kl.10.00
6.søndag efter påske v/Rune Nørager Christensen

 

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe, på nær  nogle få undtagelser. I vinterhalvåret foregår kirkekaffen i kirkens krypt, og i sommerhalvåret i våbenhuset.

Alle er velkommen

 

 

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester, pga dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil. Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster

Du skal ringe til kordegnekontoret, senest fredag kl. 11.00 Tlf. 98126052