GUDSTJENESTER

I Sankt Markus kirke følger vi regeringens retningslinjer i forbindelse med Coronapandemien, så det kan være så trygt som muligt at komme i kirken.

Herunder finder du en liste over årets gudstjenester i Sankt Markus kirke.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om noget.

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester pga. dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil.

Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster.

Hvis du vil benytte tjensten, skal du ringe til kordegnekontoret senest kl. 11.00 fredag inden gudstjenesten på tlf. 98 12 60 52.