Gudstjenester

I Sankt Markus kirke følger vi regeringens retningslinjer i forbindelse med Coronapandemien, så det kan være så trygt som muligt at komme i kirken.

Herunder finder du en liste over årets gudstjenester i Sankt Markus kirke. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om noget.

Dåbsgudstjeneste

Barnedåb

Du kan læse mere om dåben hér.

I Sankt Markus kirke er der bl.a. mulighed for lørdagsdåb.

 

Børnegudstjenester

Cirka fire gange om året holder vi børnegudstjenester, der er særligt rettet mod børn.

Disse gudstjenesterne er altid klokken 11.00.

 

Kontakt sognekontoret for mere information om barnedåb og børnegudstjenester.

 

 

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester pga. dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil.

Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster.

Hvis du vil benytte tjensten, skal du ringe til kordegnekontoret senest kl. 11.00 fredag inden gudstjenesten på tlf. 98 12 60 52.