GUDSTJENESTER

Søndag 20.oktober kl.10.00
18.s.e.trinitatis v/ Steen Thomsen

Søndag 27.oktober kl.10.00
19.s.e.trinitatis v/Rune Nørager Christensen

Søndag 3.november kl.10.00
Alle Helgen v/Begge præster

 

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe, på nær  nogle få undtagelser. I vinterhalvåret foregår kirkekaffen i kirkens krypt, og i sommerhalvåret i våbenhuset.

Alle er velkommen

 

 

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester, pga dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil. Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster

Du skal ringe til kordegnekontoret, senest fredag kl. 11.00 Tlf. 98126052