GUDSTJENESTER

Søndag 8.marts kl.10.00
2.s.i.fasten v/Rune Nørager Christensen

Søndag 15.marts kl.10.00
3.s.i fasten v/Steen Thomsen

Søndag 22.marts kl.10.00
Midfaste v/Steen Thomsen

Søndag 1.april kl.10.00
Mariæ bebudelse v/Rune Nørager Christensen

Lørdagsdåb kl.11.00
V/Rune Nørager Christensen

Søndag 5 april kl.10.00
Palmesøndag v/Rune Nørager Christensen

Skærtorsdag 9.april kl.10.00
v/Rune Nørager Christensen

Langfredag 10. april kl.10.00
v/Rune Nørager Christensen

Søndag 12.april kl.10.00
Påskedag v/Steen Thomsen

Mandag 13.april kl.10.00
2.påskedag v/Steen Thomsen

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester pga. dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil.

Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster.

Hvis du vil benytte tjensten, skal du ringe til kordegnekontoret senest kl. 11.00 fredag inden gudstjenesten på tlf. 98 12 60 52.