GUDSTJENESTER

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester pga. dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil.

Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster.

Hvis du vil benytte tjensten, skal du ringe til kordegnekontoret senest kl. 11.00 fredag inden gudstjenesten på tlf. 98 12 60 52.