GUDSTJENESTER

Søndag 27.januar kl.10.00
3.søndag efter hellig tre konger v/Rune Nørager Christensen

Søndag 3.februar kl.10.00
4.søndag efter hellig 3 konger v/Rune Nørager Christensen

Søndag 10.februar kl.10.00
Sidste søndag efter helligtre konger v/Rune Nørager Christensen

Søndag 17.februar kl.10.00
Septuagesima v/Steen Thomsen

Søndag 24.februar kl.10.00
Saksagesima v/Steen Thomsen

Søndag 3.marts kl.10.00
Fastelavn v/Rune Nørager Christensen

 

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe, på nær  nogle få undtagelser. I vinterhalvåret foregår kirkekaffen i kirkens krypt, og i sommerhalvåret i våbenhuset.

Alle er velkommen

 

 

Kirkebil

Er du ude af stand til selv at transportere dig til gudstjenester, pga dårlig helbred, har du mulighed for at rekvirere en kirkebil. Kirkebilen er for personer der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster

Du skal ringe til kordegnekontoret, senest fredag kl. 11.00 Tlf. 98126052