I Sankt Markus kirke er der mulighed for lørdagsdåb. Vi holder 4. gange om året børnegudstjenester, der er specielt rettet mod børn. Gudstjenesterne er altid klokken 11.00.
Ved disse gudstjenester, er der mulighed for dåb. I
2018 er det følgende lørdage:

3.marts 2018

23.juni 2018