I Sankt Markus kirke er der mulighed for lørdagsdåb. Vi holder 4. gange om året børnegudstjenester, der er specielt rettet mod børn. Gudstjenesterne er altid klokken 11.00.
Ved disse gudstjenester, er der mulighed for dåb. I
2018 er det følgende lørdage:

 22.september 2018

 10.november  2018