I Sankt Markus kirke er der mulighed for lørdagsdåb. Vi holder 4. gange om året børnegudstjenester, der er specielt rettet mod børn. Gudstjenesterne er altid klokken 11.00.
Ved disse gudstjenester, er der mulighed for dåb. I
2017/18 er det følgende lørdage:

18.november 2017

10.marts 2018

23.juni 2018