I Sankt Markus kirke er der mulighed for lørdagsdåb. Vi holder 4. gange om året børnegudstjenester, der er specielt rettet mod børn. Gudstjenesterne er altid klokken 11.00.
Ved disse gudstjenester, er der mulighed for dåb. I
2018/19 er det følgende lørdage  10.november  2018

 19.januar 2019