Du er her: 

Konfirmation

 

Konfirmation og den forudgående forberedelse er en del af det, vi i kirken kalder dåbsoplæring. Det vil sige en oplæring/undervisning i, hvad den tro, man er døbt i, går ud på. Forberedelse til konfirmation varer i ca. 8 måneder, hvor konfirmanden lærer noget om kirke og kristendom. Derefter foregår konfirmationen ved en festgudstjeneste.

Konfirmation betyder bekræftelse. Det siges til konfirmanden, at Gud bekræfter den velsignelse, der blev givet i dåben.

Konfirmationsforberedelsen er fri og gratis og kræver ikke dåb og der er ingen krav om, at elever, der følger konfirmationsforberedelsen skal konfirmeres. Nogle vælger forberedelsen for at blive klogere på kristendommen og måske også deres egen tro. Selve konfirmationen kræver dog dåb, så er konfirmanden ikke døbt, aftales dåben med præsten i god tid inden konfirmationen.

Forberedelsen til konfirmation foregår i Krypten og kirken. Og selve konfirmationen foregår fra Sankt Markus kirke.

 

Info om konfirmation af 7A og 7B 2018

6. maj 2017 kl. 9.00

Praktiske oplysninger

 

Plads i kirken

Der er reserveret 1 bænk pr. konfirmand (navneseddel på stol ud for bænken).

Familie og venner, der ikke er plads til på bænken, sætter sig frit på ikke reserverede bænke.

I kirken er der plads til ca. 450 gæster.

7A/B konfirmeres sammen med 7i1. Det betyder, at der i gennemsnit på 7A/B-holdet kl. 9.00 er plads til ca. 15 gæster pr. konfirmand. Erfaringsmæssigt er det dog ikke alle, der har så mange gæster med, så mon ikke det går, hvis enkelte har lidt flere med? 

 

Mødetidspunkt

Konfirmanderne i 7A/B møder kl. 8.30 i kirken til fotografering. Derefter er der lidt tid til at falde lidt til ro, få tisset af og lige skærpe opmærksomheden mod det, vi har aftalt.

 

Fotografering

- Kuvert med hjem til betaling for og registrering af fotos. I kuverten, som forsynes med konfirmandens navn og adresse, lægges 70 kr pr. ønsket foto. Kuverten afleveres igen til konfirmandforberedelsen senest sidste gang.

HUSK at skrive tydelig navn og adresse på kuverten, da den bruges til forsendelse af foto!

 

Gudstjenesten

- konfirmander går i procession ind i kirken under musikledsagelse, hvorunder alle rejser sig som en hilsen.

- Tilsvarende går de også ud i procession under musikledsagelse, hvor alle også rejser sig.

- Under sidste vers af salmen efter prædikenen, går konfirmanderne op i koret og stiller sig rundt om knæfaldet.

- Når den enkelte konfirmands navn nævnes, rejser familie og faddere sig op for dermed at tilkendegive deres opbakning. Efter den enkeltes konfirmation, sætter man sig ned igen.

 

Efter gudstjenesten

- Der er gaveposer med den enkelte konfirmands navn ude i våbenhuset. Først og fremmest ligger kirkens gave til dem deri, men andre kan også komme forbi med f.eks. telegrammer og lægge dem deri.

Poserne er under opsyn under hele gudstjenesten. Husk at tage dem med, når I går.

 

Parkeringsforhold

Parkeringsforholdene ved kirken er langt fra optimale, men på SKATS p-plads på Østerbro bagved Shell-tanken plejer der er være god plads. Det er ca. 500 m. fra kirken og altså i rimelig tæt på.

Husk ikke at lade gaver og værdigenstande ligge synligt i bilen, da vi desværre har kendskab til personer, der målrettet går efter bilerne i forb. med konfirmationerne.

ÆNDRING AF SIDSTE GANG TIL KONFIRMANDFORBEREDELSEN:

tirsdag d. 24. april mødes vi som sædvanlig kl. 8.00

Den allersidste gang bliver onsdag d. 2. maj kl. 8.00, hvor vi øver sammen med 7i1, som de jo skal konfirmeres med. Det betyder, at undervisningen tirsdag d. 1. maj er FLYTTET til om onsdagen, hvilket er aftalt med skolen.