Begravelse

Når livet er slut. 

Ved dødsfald er der nogle formalier, der skal iagttages. Man kan få hjælp til det praktiske hos en bedemand eller hos kordegnekontoret.


PLANLÆGNING AF BEGRAVELSEN

I Danmark har vi to former for kirkelig begravelse – jordbegravelse og bisættelse ved kremering.

Jordbegravelsen er den oprindelige form, hvor vi samles til gudstjeneste og bagefter sænker kisten i jorden på kirkegården. Den liturgiske jordpåkastelse foregår ved graven.

Bisættelse ved kremering er en nyere form, hvor vi også samles til gudstjeneste, men hvor jordpåkastelsen foretages i kirken. Kisten brændes bagefter og urnen sættes ned i gravstedet – evt. med deltagelse af familien. Ønskes det, kan præsten medvirke hertil med et kort ritual.

Begravelsen

Ønskes gejstlig medvirken til begravelsen kontaktes kordegnekontoret. Kordegnekontoret vil formidle kontakten til præsten. Når det praktiske er på plads.(Tid og sted for begravelse/bisættelsen. Skal  De pårørende efterfølgende rige  til præsten for at aftale tid til en samtale.

Ethvert medlem af folkekirken har ret til, at begravelsen/bisættelsen finder sted fra sognekirken og det gælder uanset, hvor kisten/urnen skal sættes ned. Der er dog også mulighed for, at begravelsen/bisættelsen kan finde sted fra et godkendt kapel i nærheden.

Ved begravelsen synges 3-4 salmer fra salmebogen og ved samtalen med præsten aftales disse.

 

Efter begravelsen

Ligeså svært det er at forberede sig på at tage afsked med en af sine kære, lige så svært kan det være efterfølgende at leve med savnet. Derfor er du altid velkommen til at kontakte din præst for at have et udenforstående menneske at tale med om livets og dødens store spørgsmål.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Du finder anmodningen om begravelse og bisættelse på borger.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende.