Dåb


Registrering

Al grundlæggende civilregistrering – dvs. fødsel, navne, vielse og dødsfald – ordnes i sognene. Så når et lille nyt menneske ser dagens lys i sognet, skal det indberettes til kordegnekontoret, der så fører det ind i det centrale personregister (CPR). De fleste fødsler sker på sygehuset, og der vil auomatisk ske en registrering.

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi


Faderskab Omsorgs-og ansvarserklæring (fælles forældremyndighed)

Ugifte forældre skal inden 14 dage fra barnets fødsel, indgive erklæring med NemID på www.borger.dk. Hvis ikke det bliver gjort inden 14 dage, bliver sagen automatisk sendet til viderbehandling i Statsforvaltningen. I de tilfældehvor faderen ikke har dansk CPR.nr. kan der afleveres en udfyldt blanket på kordegnekontoret Sjællandgade 8A.

Traditioner

Navngivning

Børn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen og sker også på kordegnekontoret – enten ved anmodning eller ved dåb.

Navngivning ved dåb

Dåb aftales i første omgang på kordegnekontoret, hvorefter I laver en aftale med den sognepræst, der skal døbe jeres barn, der kommer og gennemgår dåben og de forskellige praktiske forhold med jer.

Dåb foregår sædvanligvis ved en af de faste gudstjenester, eftersom dåb er en kirkelig handling, hvorved barnet indlemmes i det kristne fællesskab.

 

Øvrig navngivning

Forældre kan navngive barnet med NemID på www.borger.dk

Lørdagsdåb

I Sankt Markus kirke er der mulighed for lørdagsdåb.
Datoer for lørdagsdåb i 2019

 8.juni


Hvad skal du gøre?

Navngivning ved dåb

Dåb aftales i første omgang på kordegnekontoret, hvorefter I laver en aftale med den sognepræst, der skal døbe jeres barn, der kommer og gennemgår dåben og de forskellige praktiske forhold med jer.

Dåb foregår sædvanligvis ved en af de faste gudstjenester, eftersom dåb er en kirkelig handling, hvorved barnet indlemmes i det kristne fællesskab.


Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt, og over konfirmationsalderen.. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kordegnekontoret


Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.