Konfirmation

Konfirmation, og den forudgående forberedelse, er en del af det, vi i kirken kalder dåbsoplæring. Det vil sige en oplæring eller undervisning i, hvad den tro, man er døbt i, går ud på. Forberedelse til konfirmation varer i ca. otte måneder, hvor man lærer noget om kirke og kristendom.

Derefter foregår konfirmationen ved en gudstjeneste.

Konfirmation betyder bekræftelse. Gud bekræfter den velsignelse, der blev givet i dåben.

Selve konfirmationsforberedelsen er gratis og kræver hverken dåb eller forudsætter en egentlig konfirmation. Ingen kan dog blive konfirmeret uden at være døbt. Er konfirmanden ikke døbt, aftales dåben med præsten i god tid inden konfirmationen.

Konfirmationsforberedelsen foregår i Krypten under Sankt Markus kirke. Selve konfirmationen foregår i Sankt Markus kirke.


Konfirmationsforberedelse 2021 for Sct. Mariæ skole

Konfirmandforberedelsen af 7.-klasserne på Sct. Mariæ skole varetages i et vist omfang i fællesskab af sognepræsterne Rune Nørager Christensen (på sygeorlov - stedfortræder: Kirsten Stokholm Jørgensen) og Steen Thomsen.

For A-klassen gælder:

Konfirmationen finder sted Bededag d. 30. april 2021 kl. 11.00.

  • Forberedelsen for A-Klassen finder sted torsdage kl 8.10-9.25 i Sankt Markus kirke og krypt (indgang fra hjørnet af Sjællandsgade/Islandsgade).

 

For B-klassen gælder:

Konfirmationen finder sted Bededag d. 30. april 2021 kl. 9.00.

  • Forberedelsen finder sted onsdag kl 8.10-9.25 i Sankt Markus kirke og krypt (indgang fra hjørnet af Sjællandsgade/Islandsgade).

 

Når vi er kommet godt i gang, inviterer præsterne til forældremøde.

Kontaktperson for konfirmanderne er Steen Thomsen - tlf. 24655956 eller pr. mail STT@KM.DK