Sankt Markus kirken

Sankt Markus Kirken er kendt som "Kirken ved Østre anlæg", hvor den ligger så flot ved søen og de smukke træer deromkring.

Her ligger vi så – tæt ved Limfjorden, midtbyen og midt imellem de røde karré-bebyggelser, der er karakteristiske for det gamle arbejderkvarter.

Inde i den imposante kirke føler man sig virkelig taget ud af hverdagen og anbragt i en helt anden sammenhæng. Trafikstøjen er væk, lyset anderledes og i det beskedent udsmykkede kirkerum, kommer den verdensberømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsens smukke nyklassicistiske skulpturer til deres ret.

Kirken er et kig værd - kom indenfor!

Kirkens historie

Sankt Markus kirke i Aalborg er smukt beliggende ved Østre Anlæg og danner et naturligt midtpunkt i det engang så folke- og børnerige sogn.

Kirken er opført i årene 1928-33 efter tegninger af den, af datidens betydeligste arkitekt, kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness, der senere modtog Eckersbergmedaljen for bygningsværket.

Efter at biskop Chr. Ludwigs i 1915 havde tiltrådt sit embede i Aalborg, nedsatte man en kommission, der skulle tage de sognekirkelige forhold i byen op til overvejelse og til eventuel revision. Dette medførte bl.a., at man fandt det påkrævet at skille den østlige del af Vor Frue Sogn fra og danne et selvstændigt sogn omkring en ny kirke, der skulle rejses i nærheden af det, der i dag benævnes Østre Anlæg.

Grundsten til kirken blev lagt d. 29. marts 1930, og efter at have overvundet en række økonomiske problemer byggede man kirken op i ét hele - også med tårn og spir - skønt det en overgang så ud til, at disse elementer måtte vente til senere.

Kirken blev indviet af Biskop P. Oldenburg søndag d. 15.januar 1933 og fik navnet Skt. Markus kirke.

Sognepræst William Larsen sammen med sin familie på vej fra kirkens indvielse.

Børn der leger sammen i en baggård et sted i Øgaden.

Kirkens vision

Sankt Markus kirke lægger vægt på at være en imødekommende kirke, der ønsker at nedbryde en ''dem og os''- mentalitet. Dette gør vi i et åbent rum gennem dialog og samtale, hvor tro, håb og kærlighed er i centrum.

Kirken bevæger sig i krydsfeltet mellem det moderne liv og den traditionsbundende lutherske kirke. Dette kommer til udtryk i kirkens aktiviteter, der både bærer præg af fornyelse og genkendelighed.

Gennem innovativ tænkning og alternative projekter, skaber vi liv og vækst i Sankt Markus kirke og sogn.

Diakoni og omsorgstjeneste vægtes højt for Sankt Markus og udvikles samt plejes i samarbejde med attraktive samarbejdspartner.

Sankt Markus kirke i start/midt 1930'erne.

Bertel Thorvaldsens Johannesgruppe

Bertel Thorvaldsens Johannesgruppe er i sin udførelse oprindelig en gavlgruppe i hovedportalens fronton til Vor Frue Kirke i København. Her stod den fra 1878 til 1928, hvorefter den i 1933 blev opstillet i Sankt Markus kirke.

Gruppen er udført i marmor med undtagelse af jægerne, der blev genskabt i gips, da marmorskulpturerne gik til grunde. Marmoreksemplaret af Johannesgruppen er udført af en række billedhuggere efter Bertel Thorvaldsens originalmodeller i gips fra 1821 og 1822.

Gruppen består af 16 personer fordelt på 12 skulpturer, der her i kirken er anbragt i hovedskibet, sideskibet og våbenhus.

I hovedskibet bag alteret står Johannes Døberen midtfor på et klippestykke iført en kamelhårskofte. I venstre hånd bærer han en korsformet hyrdestav og, ved sin side, en skål til brug ved dåben. På soklen hænger plade med Johannes Døberens ord om Jesus, da han ser ham komme hen imod sig: ''Se det Guds Lam, som bærer verdens synd''. Til venstre følger en yngre mand i dyb eftertanke og en far med sin voksne søn. Til højre ses en halvvoksen dreng. Han har aftaget sin kappe, som han bærer over venstre arm, og er rede til dåben. Bag ham står en hovmodig farisær, der for et øjeblik standser i sin gang. Yderst ses en jæger, som med sin hund vender tilbage efter jagten. Ved kirkens indgangsdør finder vi til højre en gammel skriftklog siddende på en sten og til venstre mor og barn. Længere fremme til højre ses en ung mand liggende udstrakt og til venstre en hyrde siddende i strakt stilling med venstre knæ løftet og hvilende på højre arm.